Copyright

Casa Creativa, Creativa & Unica

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, enz) die u op deze site (casacreativa.be en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Casa Creativa of zijn gelicenceerd aan Casa Creativa.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Casa Creativa.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Casa Creativa”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.